Promocje
Dzianina bawełniana, gładki prążek /SKAZY
Dzianina bawełniana, gładki prążek /SKAZY

24,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 32,00 zł
mb
Dzianina bawełniana, gładki prążek  /SKAZA
Dzianina bawełniana, gładki prążek /SKAZA

27,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 32,00 zł
mb
Tkanina z włókien naturalnych z wełną
Tkanina z włókien naturalnych z wełną

24,00 zł

Cena regularna: 27,99 zł

Najniższa cena: 28,00 zł
mb
Dzianina, interlock bawełniany
Dzianina, interlock bawełniany

32,00 zł

Cena regularna: 36,00 zł

Najniższa cena: 36,00 zł
mb
Dzianina, ściągacz gładki 1szt=0,1mb / SKAZY
Dzianina, ściągacz gładki 1szt=0,1mb / SKAZY

2,40 zł

Cena regularna: 2,40 zł

Najniższa cena: 2,90 zł
szt.
Podszewka poliestrowa / MAŁE SKAZY /
Podszewka poliestrowa / MAŁE SKAZY /

4,00 zł

Cena regularna: 4,00 zł

Najniższa cena: 9,00 zł
mb
Futerko z wzorem
Futerko z wzorem

59,00 zł

Cena regularna: 59,00 zł

Najniższa cena: 64,00 zł
mb
Dzianina, interlock bawełniany
Dzianina, interlock bawełniany

30,00 zł

Cena regularna: 36,00 zł

Najniższa cena: 36,00 zł
mb
Dzianina bawełniana, gładki prążek /SKAZA
Dzianina bawełniana, gładki prążek /SKAZA

24,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 24,00 zł
mb
Dzianina, interlock bawełniany /SKAZY
Dzianina, interlock bawełniany /SKAZY

26,00 zł

Cena regularna: 26,00 zł

Najniższa cena: 36,00 zł
mb
Dzianina, ściągacz gładki 1szt=0,1mb  /SKAZY/
Dzianina, ściągacz gładki 1szt=0,1mb /SKAZY/

2,60 zł

Cena regularna: 2,60 zł

Najniższa cena: 2,60 zł
szt.
Dzianina bawełniana, gładki prążek  /SKAZA
Dzianina bawełniana, gładki prążek /SKAZA

29,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 24,00 zł
mb
Produkt dnia

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: VIVA BY Sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1a, NIP: 8943045500 , tel. +48 604 896 420 , adres email: info@tkaninowyoutlet.pl 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. / Płatności Shoper

3. Dostępne formy płatności:
- Szybkie przelewy
- Przelew tradycyjny
- Pobranie (nie dotyczy zamówień próbek materiałów)
- odroczona płatność PayPo
- Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar.

5. Wybór płatności za pobraniem nakłada na zamawiającego obowiązek zapłaty - odmowa przyjęcia paczki lub brak jej odbioru z innych powodów nie zwalnia kupującego z powyższego obowiązku (obowiązek zapłaty reguluje art. 17 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). 
Kupujący, oprócz kosztu zakupu, jest zobowiązany pokryć koszty nadania, zwrotu do nadawcy oraz ponownego nadania nieodebranej przesyłki.

6. Od momentu złożenia zamówienia kupujący ma 7 dni na opłacenie zamówienia, wybranym przez siebie sposobem płatności. Po upływie 7 dni od momentu złożenia zamówienia i jego nieopłaceniu zamówienie zostanie anulowane.

7. Faktura wystawiana jest na wyraźną prośbę Klienta w momencie złożenia zamówienia, w formie NIP nabywcy na paragonie - faktura uproszczona (do kwoty 450,00 zł) lub pełnej faktury (powyżej kwoty 450,00 zł)

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§ 5

Rękojmia    

 

 1.    Sklep zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.      

2.    Jeżeli Towar ma wadę Klient może:    

 a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.    

 b)    żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.      

3.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.      

4.    Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

§6

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Zakupiony towar może być reklamowany przez okres 2 lat od dnia zakupu. Dzień zakupu określa data na paragonie lub fakturze VAT potwierdzającej zakup.

3. Sklep, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

6. Reklamacji nie podlegają kwestie zużycia towaru lub uszkodzeń spowodowanych nieostrożnym lub nieodpowiednim obchodzeniem się z towarem.

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty e-mail.

1.1 Materiały odcięte z belki traktowane są jak produkt na indywidualne zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi (zgodnie z pkt. 3 z art. 38 z Ustawy o prawach konsumenta).

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do momentu otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

1.1 Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

4. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez
Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, 
NIP: 7792420393, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za
pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii
na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu 
w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w 
rezultacie otrzymania ankiet.

 4.1. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na 
przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na 
przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia 
ankiety wskazanej w punkcie 4.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Bony podarunkowe

 

1. Bony można zakupić w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie on-line
2. Bony można zakupić w wersji papierowej lub elektronicznej
3. Bony zamówione w wersji papierowej wysyłamy do kupującego wybraną formą dostawy pod wskazany adres. Istnieje możliwość osobistego odbioru bonu zamówionego przez nasz sklep internetowy (odbiór osobisty zamówień złożonych przez internet możliwy wyłącznie po przedpłacie), bony zamówione w wersji elektronicznej wysyłamy na adres e-mail, podany w zamówieniu.
4. Bon jest ważny przez rok od dnia wystawienia.
5. Przy zakupie bonu stacjonarnie, kupujący otrzymuje papierowe potwierdzenie wystawienia bonu podarunkowego. Paragony/faktury będą wystawiane do zakupów opłaconych przy użyciu bonu. W przypadku zamówień elektronicznych potwierdzeniem wystawienia bonu jest wiadomość mail z potwierdzeniem złożenia i opłacenia zamówienia.
6. Aby zrealizować bon należy w koszyku zakupów zaznaczyć opcję Mam kupon rabatowy i wpisać kod przypisany do bonu
7. Bon może być wykorzystany tylko jeden raz
8. Nie zwracamy różnicy w przypadku zakupienia produktów za mniejszą kwotę niż wartość bonu.
9.W jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy (w przypadku zakupów przy użyciu bonu podarunkowego, nie ma możliwości uzyskania dodatkowych rabatów przy użyciu innych kodów promocyjnych)
10. Bon który został wykorzystany częściowo w sklepie stacjonarnym nie może być już użyty w sklepie internetowym
11. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT na zakup bonu - patrz punkt 5.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl